Nasjonalparksenter

Opplevelser i Ytre Hvaler nasjonalpark

Reintrodusere naturen som en del av ­kulturen på Hvaler.

En nasjonalpark bevisstgjør oss på et ­problem vi selv har skapt; området må vernes fra oss. En vernestatus av naturområde gjør at vi ­mister noe av eierskap til stedet.

For å gi noe tilbake til Hvalerbeboerne og til Nasjonalparken ønsker jeg å rehabilitere en fyllingstomt på Skjærhalden og skape et nytt møte mellom den nye kulturen og naturen. I prosjektet skapes det nye kultur­landskapet som skal forene interessene til verne­myndighetene og beboerne på Hvaler.

Senteret skal etablere et attraktivt besøksmål, og være en samlingsplass for fastboende på Hvaler.

Ved hjelp av permanente og fleksible ­utstillinger, foredrag, utstyrsutleie og guidede turer ut fra senteret, skal besøkende lære om nasjonalparken og hvordan de kan ta den i bruk.

Senteret skal være porten for nasjonalparken og gjøre parken til et synlig mål for turisme.

Victoria Amundsen  |  vicy_8@hotmail.com | +47 482 82 383