Prosperity, Rotifunk.

Et lite internettbasert senter for høyere utdanning, voksenopplæring og fritidsaktiviteter.

I et sted i det frodige skoglandskapet i Sierra Leone ligger landsbyen Rotifunk. Her har vennskapsbåndet til Norge slått rot gjennom skoleprosjektet Prosperity for vanskeligstilte jenter. Skolens elever har siden oppstarten i 2009 blomstret og blitt en viktig inspirasjon for landsbyen. Den neste ambisjonen er å kunne bygge videre på de positive effektene Prosperity har skapt, og tilby elever høyere utdanning på et sted der utilstrekkelig infrastruktur er en utfordring.

Prosjektet ønsker å undersøke essensielle forhold om bl.a. klima, byggeskikk, logistikk og sosiale strukturer.
Basert på tilegnet lokalkunnskap samt kunnskap om tropiske prototyper, skal det utvikles et forslag til en bygning som primært kan huse en internettbasert høgskole for fjernundervisning, men også kunne være til nytte og berikelse for lokalmiljøet.

truong_hoang_bw_220px

 

Truong Hoang  |  trhoang84@gmail.com | +47 980 23 102