«Ke e det me Odda?»

Analyse som metode for udvikling

Opgaven undersøger bygningsanalyse, som en vigtig faktor for den kreative udvikling i en transformationsproces.

Odda Smelteverk er et gammelt industri­område som gik konkurs i 2003, og området blev kort tid efter værnet som et overordnet interesseområde for norsk industrikultur. Store dele af området er stadig ikke taget i brug, og de gamle industrihaller står derfor og forfalder.

Opgaven udforsker bygningsanalyse, som en metode for at finde nye muligheder for de gamle bygninger. En dybdegåede analyse og undersøgelse af det eksisterende, er en metode til at udpege de grundlæggende æstetiske principper i den gamle arkitektur. Ved at bruge analysen som et værktøj, kan vi generere nye muligheder for de gamle bygninger, og teoretisk set udvikle et byområd indefra.

Man må se historisk på Nutiden og Moderne på fortiden – Poul Heningsen

Stefan Landøy  |  Stefan_landoey@hotmail.com | www.landoyarchitecture.com | +47 975 30 881

Cecilie Nielsen  |  Cecilie.j.nielsen@gmail.com | www.issuu.com/ceciniel | +47 483 44 892