Tre netter

Overnattingssted ved ­kysten

På fjellet er det populært å gå fra hytte til hytte og Den Norske Turistforening har i en årrekke hatt stor suksess med sine mange turisthytter og et veletablerte stinett. Men kystsonen er også viktig for det norske ­friluftslivet.

Mange av friluftsområdene som i dag er sikret for allmennheten langs kysten er lite synlig og de har få fasiliteter. Utenom campingplasser og for de som disponerer egen hytte eller båt finnes det få muligheter for å feriere ved sjøen.

Kystled er et landsomfattende samarbeid som ønsker å ta tak i kysten som et nytt turistmål. Med overnattingstilbud for turister, båtfolk og andre som søker opplevelser langs kysten blir Kystleden på mange måter motstykket til det turistforeningen har laget i fjellet.
Her kan du ro fra hytte til hytte og benytte deg at enkel og unik overnatting. Overnattingstilbudet ­begrenser seg til tre netter for så mange som mulig skal få benytte seg av tilbudet.

Oppgaven tar utgangspunkt i Kystledens visjon om et enkelt overnattingstilbud langs kysten. Stedet og naturen har spilt en stor rolle i prosjektet, og prosjektet skal tilføre noe til stedet og de menneskene som bruker området i dag.

Siri Bjørntvedt  |  siribjorntvedt@gmail.com | +47 924 38 717