Møtegrunn

Integrering av bofellesskap i lokalsamfunn

Møtegrunn er et prosjekt basert på spørsmålet om hvorledes det er mulig å bedre integrere mennesker med psykososiale utfordringer i lokalsamfunnet der de bor.

Tomten er valgt med tanke på sin romslighet og stedets naturmessige kvaliteter knyttet til dammene i nærheten som gjør det til et attraktiv fotturområde for lokalbefolkningen. Disse turstiene kan i fremtiden bli ytterligere tilgjengeliggjort for allmenn bruk som for­flytnings­åre mellom ulike deler av tettstedet.

Målsetningen er å legge opp til aktivitetsbaserte møter mellom beboere og naboer gjennom å plassere fellesprogrammet sentralt i tilknytning til sirkulasjonen rundt dammene og den hyggelige opplevelsen av det å gå rundt og oppholde seg der.

Denne samvirkningen mellom natur­opplevelser og sosiale møter kan dermed bidra til et grunnlag for felles identitet basert på positive erfaringer og assosiasjoner.

For å berike fellesprogrammet og knytte bofellesskapet til stedet omfatter prosjektet også en videreføring av deler av det gamle gårdsprogrammet på tomten som beboere og besøkende sammen kan delta i.

Simon Korsmoe  |  thandruin@gmail.com  |  +47 410 74 955

Børge Goa  |  borge.goa@gmail.com  |  +47 988 97 501