Byvilla i tre

Nye boligprosjekter i sentrum presses i areal, kvalitet og pris. Dette gjør at familien blir ekskludert fra sentrumsnære boliger.

Ny treteknologi gir nye muligheter for å bygge tettere og høyere med tre som hovedmateriale.

Prosjektet undersøker følgende tema:

Fremtidens boform;
Å skape gode familieboliger sentralt i byen som legger til rette for en bærekraftig boform.

Boligtypologi;
Ulike boligtyper med varierte størrelser og stedsbestemte kvaliteter.

Byggeteknikk;
Bruke tre som hovedmateriale i konstruksjon på en slik måte at det får høy ytelse – flere funksjoner.

Tomten ligger ved parken på St. Hanshaugen i et område omgitt av flotte murhus fra århundre­skiftet. Ved å prosjektere villaen i massivtre beholdes massiviteten i byggematerialet som allerede er et karakteristisk trekk i området.

Rita Moholt  |  Rita.moholt@gmail.com | +47 911 11 037