Lost & Found

Boliger på Veterinær­høgskolen

I 2019 flytter Veterinærhøgskolen fra sin 67 dekar store tomt på Adamstuen. Områdets og bygningenes kvaliteter og atmosfære, danner utgangspunktet for utformingen av et nytt nabolag.

Hvordan kan det å transformere det eksi­sterende gi en tilleggsverdi for nye boliger? Hvordan bygge opp om stedets karakter, men samtidig åpne området som i dag er en lukket enklave mot omverdenen?

Ved å studere eksisterende strukturer vil vi vise at det er mulig å lage bedre boliger med både tetthet og kvalitet, knyttet til det romlige og programmatiske, materialitet og varighet, identitet og fellesskap. Gjennom en katalog av uterom, trapperom og boligtypologier ut­forsker vi nye prinsipper for å organisere møtet mellom privat og offentlig, og mellom nytt og gammelt.

Rikke Christine Nyrud  |  rikke.nyrud@gmail.com  |  +47 930 93 654

Enya Aamo Aspen  |  enyaaspen@gmail.com  |  +47 942 82 317