Spesialisering av idrettsproteser

Prosjektet omhandler utviklingen av spesialiserte proteseføtter for et utvalg av øvelser innenfor friidrett.

Utgangspunktet for oppgaven er at dagens idrettsprotese kun er optimalisert for løp, og ivaretar derfor i hovedsak de funksjonene som er nødvendig for nettopp løping. Likevel bruker alle utøvere de samme proteseføttene uavhengig av gren. Målet mitt har derfor vært å spesialisere proteseføtter, både funksjonelt og estetisk innenfor bestemte friidrettsgrener.

Resultatet er en protesefot spesialisert for spydkast. Protesefoten ivaretar de funksjonene som er nødvendig for optimal utførelse av øvelsen energibevarende dorsalfleksjon, og en kunstig plantarfleksjon. Dette gir en protesefot som er god å løpe med, og gir stor kontaktflate i avleveringsfasen. Protesefoten har et nytt prinsipp for hæl, og gir en stabil fot.

rein_havang_bw

Rein Havang  |  reinolini@gmail.com | www.reinhavang.com | +47 41 61 80 66