Kirkenes Sentrum

– Visjoner for en by på grensen

Oppgaven tar for seg samspillet mellom vekst og byrom i grensebyen Kirkenes og består av fire byromsprosjekter som styrker byens sosiale funksjon.

Byspredning har svekket de urbane kvalitetene i Kirkenes. Folkelivet har blitt fordelt utover handelsparker i periferien og byrommene i sentrum står igjen øde og preget av forfall. Kommunen opplever samtidig stor optimisme knyttet til nordøst-passasjen og råstoffet i Barentshavet. Dette gir Kirkenes en unik mulighet til å skape nytt innhold og nye byrom i den historiske bykjernen. Et universitetscampus, en ishockeyhall, en ny havnepromenade og nye handelsfunksjoner er brikkene som sammen gjenetablerer sentrum som et kulturelt og kommersielt knutepunkt. Gågata og torget repareres ved å kobles opp mot nye programmer. Hurtigruta er med på å etablere et nytt byrom langs vannet og skipshallen blir en unik flerbrukshall med ishockey og hotell. Byrommene løfter frem den sammensatte identiteten i dagens Kirkenes.

olav_fergus_kvalnes_bw_220px

 

Olav Fergus Kvalnes  |  olav.fk@gmail.com | +47 400 54 710