Designing for health care at sea

En utforskende systemorientert design oppgave

Helsetjenester på land har gått gjennom voldsomme endringer det siste århundret. Teknologiske og faglige framskritt gir medisinsk personell sterkt forbedrede muligheter til å behandle pasienter. Likevel har mulig­hetene til å få medisinsk hjelp forandret seg svært lite for personer som jobber på sjøen.

I prosjektet utforsker jeg de ulike sammen­koblede systemene som utgjør helsetjenester til sjøs, og som settes i spill når ulykke eller sykdom inntreffer. Målet er å identifisere mulig­heter der rollen av design kan forbedre informasjonsflyt når samarbeid mellom medisinske behandlere på land og til havs er nødvendig.

Jeg utforsket ulike designretninger for å finne frem til hvor i systemet det er mest hensiktsmessig å gripe inn for å oppnå størst positiv effekt. Resultatet er en tjenestepakke som tar for seg et Medisinsk behandlingskurs som kan gjennomføres internt om bord fartøy. Tjeneste­pakken er en rekke designløsninger som styrker kompetansen ved tilgjengeliggjøring av læringsmålene for Medisinsk behandlingskurs STCW 4-2.

Natalia Tunheim  |  londonodiaz@gmail.com | www.NataliaTunheim.com | +47 992 64 580