Felles grunn

Livssynsfleksibelt seremonibygg med gravplass i Oslomarka

Norge har ikke lenger en statsreligion, men vi er fortsatt et stykke fra å være et sekulært samfunn, og når det kommer til døden blir dette ekstra tydelig. Fullgode og verdige alternativer til en kristen gravferd, kirken og kirkegården er fraværende.

Dette prosjektet er et forslag til hvordan man kan utforme et offentlig bygg med ulike seremoni- og servicerom for gravferd med tilhørende gravplass, tilpasset et multikulturelt samfunn. Bygget og gravplassen er livssynsfleksible i form av at de skal kunne møte ulike behov i sin utforming.

Bygget er et forsøk på å skape en fysisk ramme for samspill mellom motstridende krefter: på den ene siden et romprogram utelukkende definert av spesifikke og praktiske behov, og på den andre siden det kanskje mest komplekse og uhåndgripelige aspektet ved livet: døden og følelsene knyttet til den.

Mira Aanes Wolden  |  mira.wolden@gmail.com | +47 920 68 226