TRE HUS

Blindern stasjonsområde og studentboliger

Prosjektet Tre Hus revitaliserer et lite stykke Blindern. T-banestasjonen og tre omliggende tomter er blitt behandlet med ett samlet plangrep å oppnå et helhetlig løft av området.

Prosjektet Tre hus etablerer et felles bakkeplan i forbindelse med stasjonsområdet. Kompakte boliger blir stablet i høyden, og danner tre slanke tårn rundt et offentlig rom.

Stasjonsområdet på Blindern utgjør et knutepunkt for studentene med sin plassering mellom Universitetet i Oslo sin campus på Blindern og de nye universitetsbyggene i Gaustadbekkdalen.

Tre tårn i massivtre blir nye boliger for drøye 200 studenter og gjesteforskere. Boligene er kompakte, og samtidig utarbeidet med tanke på å forbedre en students dagligliv – et stikk­ord er volum ikke kvm.

Stasjonen har fått navnet Universitetet i Oslo, og broovergangen med sin skulpturelle ­utforming uttrykker seg som en inngangsport til universitetsområdet på Blindern.

Marina Haga  |  Marina_haga@hotmail.com | www.cargocollective.com/marinahaga  |  +47 995 61 768

Hedvig Sanderud  |  hedvig-89@hotmail.com | www.cargocollective.com/hedvigsanderud  |  +47 908 86 780

Kaja Gladhus Kolstad  |  Kaja_kolstad@hotmail.com | www.gladhus.com  |  +47 470 11 016