Rom for idrett

En studie av forholdet mellom idrett og arkitektur

Med utgangspunkt i grunnleggende tanker om idrett, er prosjektet en studie av ­forholdet mellom idrett og arkitektur.

Med et ønske om å utvikle rom for idrett på idrettens premisser tar oppgavens undersøkelse utgangspunkt i ni temaer som er ­viktige for forståelsen av hva idrett er; regler, tid, objekter, avgrensning, bruk av rom, ­naturen, menneskene, menneskets egen­skaper, menneskets kapasitet. Disse temaene har i ­direkte eller overført betydning en sterk ­kobling til arkitektur.

Oppgaven tar for seg tre idretter som forholder seg ulikt til idrettens temaer. Det som tydeligst skiller dem fra hverandre er idrettens bruk av rom. Stuping har en tydelig vertikal retning. Det er en idrett som har sin karakter i snittet. Fektingens identitet ligger i duellen, to ­mennesker fra hver sin kant møtes på en lang og smal bane og gir idretten en tydelig horisontal retning. Ishockey utspilles på en flate som er avgrenset i både plan og snitt hvor menneskene forholder seg til hverandre i alle retninger.

Magnus Høyem  |  magnus.hoyem@stud.aho.no | +47 452 64 766