Promatorium

Denne oppgaven tar for seg en nyutviklet økologisk begravelsesteknologi som kalles promesjon. I tilknytning til dette tekniske anlegget vil det være et livssynsåpent kapell og en navnet minnelund.

Mange følelser, skikker og tradisjoner knyttes til våre ønsker og handlinger når et dødsfall inntreffer. I Norge kan man velge mellom kremasjon og kistebegravelse. Seremoniene holdes ofte i kirken eller i krematorienes tilhørende kapell. Symbolikk og innhold er ofte religiøst motivert, selv om flertallet av befolkningen ikke tilhører noe tros- og livssynssamfunn.

Vi lever i en teknologisk tidsalder med ny­vinn­inger og oppdagelser på mange områder. Fokuset på miljø og bærekraft er større enn noen gang. Dagens begravelsesprosesser er ofte sterkt tradisjonsbundet og har stort sett stått uforandret gjennom den siste tids utvikling.

Mange mener at tradisjon ikke lengre kan være den viktigste forutsetningen for hvordan vi velger å gravlegges. Seremonirommene, gravstedene og teknologien bør imøtekomme samtidens utfordringer og overbevisninger.

Magnus Flo  |  magnus.flo@gmail.com | +47 951 42 284