Empatimøbler

– objekter for empatiske øvelser

Empatimøbler består av en serie objekter for empatisk trening. Møblene fungerer terapeutisk for mennesker som er mer aktive i virtuelle og mediale rom enn i den reelle, fysiske verden. 

Disse objektene representerer en designet løsning for en digital samtid hvor vi mister evnen til å forstå andre menneskers følelser. Virtuelle media gir endeløse sosiale nettverk som paradoksalt nok gjør oss mindre sosiale i den virkelige verden. Den virtuelle verden filtrerer våre handlinger og identiteter. Denne digitale dysfokus gjør det vanskeligere å se hvordan vi faktisk påvirker og samhandler med andre mennesker.

Kan man så designe empati? Denne serien med empatimøbler er utviklet etter en idé om at enkle øvelser med empatiske objekt kan oppøve bedre blikkontakt, ansiktsuttrykk, tonefall og fysisk nærhet. Øvelsene stimulerer brukerens følelser og danner en emosjonell forståelse. Prosjektet setter spørmålstegn ved hva som er menneskelighet og hvorvidt blikkontakt, ansiktsuttrykk, tonefall og fysisk nærhet er nødvendige i mellommenneskelige relasjoner.

lucien_skanseng_bw_220px

Lucien Skånseng  |  lucien.skan@gmail.com | virtuellerelasjoner.no | +47 452 62 540

martin_moi_lundestad_bw_220px

Martin Moi Lundstad  |  lundstad.martin@gmail.com | virtuellerelasjoner.no | martinmoi.com | +47 452 62 540