Ad Fontes

Nytt bibliotek i Skien

Bibliotekets verdi er mye omdiskutert i dag og det stilles spørsmål ved hva biblioteket skal være. Hvilket potensial har biblioteket til å være et attraktivt opplysnings- og møtested for byen og menneskene?

Oppgaven tar utgangspunkt i to reelle ­problemstillinger i Skien, behov for nytt folkebibliotek og revitalisering av bykjernen som lider av folketomme gater. Oppgaven undersøker hvordan biblioteket kan bidra med noe positivt for sentrum. Ved å knytte biblioteket til bussterminalen og gjøre det til en integrert og tilgjengelig del av byen fjernes barriærer. Dermed blir biblioteket en naturlig del av folks hverdag. Vi mener boka har en verdi med sin taktilitet og fysiske tilstedeværelse og vil derfor at boka skal fortsette å spille en sentral rolle i biblioteket. Målet med oppgaven er å undersøke hvordan arkitektur kan være med å forme rom og oppholdssteder for videre­formidling og produksjon av kunnskap, enten alene eller sammen med andre.

Isabell ­Nystuen Waldal  |  hello@isabellwaldal.com  | www.isabellwaldal.com |  +47 950 36 358

Christiana Thorsen Clarke  |  christiana_clarke@hotmail.com  |  +47 920 36 584