Fra jord til bord

Geitmyra skolehage

Hva vi spiser har stor påvirkning på arealbruk, infrastruktur, klimaendringer og vår egen helse. De fleste av oss bor i byer og maten produseres utenfor byene. Ved å få opplevelser med dyrking og foredling av mat påvirkes vårt forhold til det vi spiser. Hvordan kan man tilrettelegge for en økt deltagelse av denne positive aktiviteten også i byen?

Skolehagene er en viktig arena for å gi barn praktisk erfaring med dyrking og foredling av mat. Geitmyra kommunale skolehage er den største i Norge; over 100 år gammel og et samlingssted for skolehagedriften i Oslo. Stedet oppleves som privat og lukket og står stadig under press for nedlegging. Dette prosjektet videreutvikler Geitmyra skolehage med nye funksjoner for voksne og barn. Et nybygg i samspill med eksisterende bebyggelse danner en ny inngangssituasjon med plassdannelse mot byen og torg mot hagen. Slik oppstår et unikt møtested mellom matproduksjon og mennesker i byen.

ingeborg_sommerfeldt_bw_220px

 

Ingeborg Sommerfeldt  |  ingeborg.sommerfeldt@gmail.com | www.ingeborgsommerfeldt.com | +47 997 20 854