(Opp)hevet mur

Et ungdomsfengsel i Oslo

Få arkitektoniske elementer representerer frihetsberøvelsen så tydelig som muren. Den høye veggen er et konstant og iøyne­fallende symbol på at man er avskåret fra ­samfunnet. Murens hensikt er å skape trygg­het både for den frie befolkningen og den innsatte, men kan i like stor grad mystifisere og skape frykt for det og de som befinner seg på den andre siden.

I Norge i dag sitter ungdom mellom 15 og 18 år fengslet sammen med kriminelle voksne og behovet for alternative måter å fengsle ungdom på er stort. Straffedømte ungdommer bør integreres i samfunnet for at overgangen tilbake skal bli enklere og prosjektet studerer derfor hvordan muren og de fysiske grensene kan omformuleres som et steg mot å løse opp skillet mellom samfunnet og fengselet.

Oppgaven er en arkitektonisk undersøkelse av hva et ungdomsfengsel kan være og hvordan arkitekturen kan skape trygge rammer og ­samtidig være en del av bybildet.

Inga Egeberg  |  ingaegeberg@gmail.com  |  +47 930 91 105

Liv Kristi Hanstad  |  liv.hanstad@gmail.com  |  +47 996 41 594