Tøyenprosjektet

Hverdagsflyt og grenseliv i Tøyens offentlige rom

Tøyenprosjektet er en serie prototyper på bylandskap som tilrettelegger for utfoldelse og tilstedeværelse i Tøyens felles uterom. Grunnlaget for prosjektet er en bred analyse av grenser, og hvordan disse påvirker flyten i byen. Prototypene spenner i skala, fra lokal til internasjonal påvirkning, og fra små til store inngrep.

Tøyen som nabolag har en sosial og en økonomisk sårbarhet. Nå er området inne i en periode med endring. Nabolaget har blitt et mål for områdeutvikling, både fra politisk hold og i økende grad ved beboernes tiltak.
Vårt innspill til dagens situasjon er å styrke rikdommen i nabolaget ved å jobbe med hverdagen. Ut ifra dette presenterer vi seks prosjekter som alle innehar ulike løsninger, ideer og drømmer. Vi mener at bredden i disse ivaretar Tøyens karakter, og lar Tøyen vokse og modnes som Tøyen, for Tøyen, i Oslo.

helle_lind_storvik_bw_220px

Helle Lind Storvik  |  hellels@gmail.com | +47 958 27 005

per_fredrik_blom_bw_200px

Per Fredrik Blom  |  perfredrikblom@icloud.com | www.8lom.com | +47 456 64 749