Forebygging av lesevansker

Et digitalt redskap for styrking av grunnleggende ferdigheter

Vi lever i en teoretisk tid hvor det meste av informasjon er skriftlig og samfunnet utvikles i høy hastighet. Det stilles høye krav, og evnen til flytende og automatisk lesing og skriving er forventet som en grunnleggende ferdighet.

Oppgaven undersøker hvordan tidlige lese­vansker kan forebygges ved å styrke grunnleggende ferdigheter innen lesing og skriving, med fokus på å bygge opp ordforrådet og legge grunnlag for begrepsforståelse. Løsningen vil gjennom bruk av IKT introdusere barna for bokstavene både grafisk og fonetisk i en strukturert aktivitet som ikke stiller krav til barna, men aner­kjenner og oppmuntrer barnets utforskning av alfabetet gjennom presis ros.

Resultatet er en klikkbar prototype som viser gjennom de tre første bokstavene hvordan resten av spillet kan utformes med like stort fokus på å øke ordforrådet gjennom en enkel introduksjon til bokstavene og deres grafem og fonem, logografisk lesing kombinert med bilder som visualiserer betydningen av ordet og begrepsinnlæring.

Hanne Charlotte Nilsen  |  hcnilsen88@gmail.com | +47 977 58 775