Mellom jord og himmel

– et hjem for døende

Kroniske syke eller døende pasienter får i dag tilbud om lindrende behandling på sykehus eller sykehjem. Behandling utsetter ikke døden, men er med på å lindre fysiske og psykiske behov. Denne livssituasjonen har andre behov enn det institusjonen kan tilby. Det er etablert fire egne sentre kun for denne pasientgruppen. Dette dekker ikke behovet, og oppleves fremdeles som en del av en større institusjon.

Målet for denne oppgaven er å skape en personlig ramme om døden. Et sted som er mer som et hjem enn en institusjon. Et åpent sted for pasienter i ulike stadier av livets sluttfase, sammen med deres pårørende. En bygning som bærer preg av hjemlighet, felleskap og aktivitet.
Et sted som fokuserer på livet, selv når døden er nær. Med både rom for latter og gråt. Kanskje kan dette bli det nærmeste man kommer det å dø hjemme.

elisabeth_amundsen_bw_220px

 

Elisabeth Amundsen  |  elisabethamundsen@gmail.com | issuu.com/elisabethamundsen | +47 99 23 23 25