Genius Celeritate

Hva om vi hadde tilgjengelig mer energi enn vi har i dag – som i tillegg var CO2 utslippsfri? Hva om vi hadde tilgjengelig mer fart enn vi har i dag? Hvordan kunne det forandre hvordan vi bor og lever?

Dette er et utopiprosjekt som forsøker å presentere noen tanker om potensialet i nye teknologier; thorium og høyhastighetsbane.
Det er ikke en oppgave om Thorium, men om denne kraftkildens mulige konsekvenser for urbanisering.
Oppgaven antar at Thorium kraft er en mulighet, og at høyhastighetstog som vist av Elon Musk er en mulighet.
Jeg tror man må tenke stort om man skal gjøre noe med problemene vi står overfor når det gjelder energibehov, klimaforandring og befolkningsvekst.

dag_johannes_melhus_bw_220px

 

Dag Johannes Melhuus  |  dag.melhuus@stud.aho.no | www.osloincredible.com | +47 412 87 542