Retrofit Hønefoss

Mulighetsstudie for ­sentrumsutvikling

En ny masterplan foreslår en strategi for å re-etablere Hønefoss sentrum som et urbant knutepunkt bedre rustet til å imøtekomme nye behov utløst av byveksten den tettere regionale tiknytningen er ventet å føre med seg.

Den nye masterplanen for Hønefoss sentrum har følgende hovedpunkter:

  1. En fortettingsstrategi som re-introduserer byens kvartalsstruktur som bakenfor­liggende føring for ny bebyggelse.
  2. Relokalisering av sentrale byfunksjoner fra utkanten av byen til nye plasseringer ­innenfor sentrumsområdet bidrar til å samle byen og styrker sentrums rolle som byens primære knutepunkt.
  3. Et konkret standpunkt til aktuelle infrastruktur­løsninger sammen med et forslag til en ny togstasjon og buss­terminal med bedre tilknytning til resten av ­sentrum.

Aleksander Stein Engvoll  |  deltacanard@gmail.com | +47 980 68 416